REFERENCE: První novinová společnost

REFERENCE

První novinová společnost získala v Office 365 moderní prostředí pro komunikaci
a spolupráci

REFERENCE: První novinová společnost

Projekt

Profil zákazníka

První novinová společnost a.s. (PNS) je největším distributorem tisku na českém trhu. Od více než 450 dodavatelů zajišťuje dodávky tisku, elektronických médií a doplňkového zboží do téměř 17 000 prodejních míst po celé ČR. Zásobuje tak nejhustší síť prodejních míst v Evropě.

Výzvy projektu

Společnost PNS provozovala pro e-mailové a aplikační služby systém IBM Notes, jehož funkce v oblasti sdílení informací přestaly potřebám firmy dostačovat. Nové vedení společnosti se rozhodlo reagovat na požadavky zaměstnanců a přejít na moderní prostředí pro spolupráci a komunikaci. Hlavní výzvou projektu byl výchozí stav, kdy sice mnoho zaměstnanců distribuční společnosti využívalo ke své práci pouze základní funkce e-mailu, ale zároveň zde existovaly specifické aplikace provozované v prostředí IBM Notes.


  • Přechod z prostředí IBM Notes se specifickými aplikacemi
  • Rozdílná úroveň dovedností uživatelů v rámci týmů
  • Potřeba naučit uživatele maximálně využívat nové prostředí

Řešení SoftwareONE

Společnost SoftwareONE zvolila platformu Microsoft Office 365 jako optimální, moderní prostředí pro řešení komunikace a spolupráce ve společnosti PNS a provedla zákazníka kompletním procesem digitální transformace. V rámci služby Business Productivity Advisory byly na základě pohovorů s pracovníky společnosti PNS navrženy uživatelské scénáře a jejich řešení v prostředí Office 365, které byly poté ověřeny s vedením společnosti během interaktivního workshopu. Následně proběhla technická analýza, návrh architektury, definice migračního a adopčního plánu a kalkulace nákladů přechodu. Po nakonfigurování nového prostředí v Office 365 byla spuštěna migrace uživatelů.

Do projektu byl zahrnut také balíček služeb Easy365 zaměřený na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Office 365 a podporu uživatelů a správců v organizaci. Díky kombinaci vzdělávacího obsahu a interní informační kampaně, která obsahovala předem připravené materiály, vzdělávací workshop a další aktivity, se zaměstnanci seznámili s novou technologií a naučili se jednotlivé nástroje používat.

„Přechodem na Office 365 projekt naší digitální transformace neskončil. Museli jsme ještě naše zaměstnance, s různou výchozí úrovní znalostí, naučit     s novými aplikacemi a nástroji pracovat. Relativně rychle se nám to podařilo díky připraveným materiálům a interní informační kampani, kdy byly na konkrétních příkladech demonstrovány možnosti použití nových nástrojů. Celý proces změny neskončil ani pro IT oddělení. Díky širokému a neustále se rozšiřujícímu množství užitečných aplikací a funkcí, které jsme přechodem na platformu Office 365 získali, nasazení produktu neustále rozvíjíme a postupně přicházíme na jeho další potenciál.“

Drahomír Chvoj, ředitel IT PNS

Přínos pro zákazníka

  • Optimální a moderní prostředí pro řešení komunikace a spolupráce ve firmě
  • Nižší nároky na správu prostředí
  • Mobilita – možnost práce odkudkoli a z jakéhokoli zařízení
  • Platforma pro podporu dalších agend a scénářů digitální transformace společnosti
  • Optimalizace stávajících procesů firmy

„Styl práce, komunikace v týmu a sdílení informací se     v uplynulých letech zásadně změnil, a proto naše současná platforma přestala dostačovat potřebám našich zaměstnanců. Přechod na Office 365 proběhl podle našich představ – rychle a bez narušení našeho běžného provozu.“

Jindřich Kadeřávek, místopředseda představenstva PNS

easy adoption

Easy365 Adoption

Služba Easy365 Adoption se zaměřuje na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Microsoft Office 365 a podporu uživatelů a správců ve vaší organizaci.

více

Podobné případové studie

REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

více
Advanced Financial Services with PyraCloud and SAMSimple

Outsourcing Software Lifecycle Management to Increase Core Business Focus

Consolidation of software governance, and licenses with PyraCloud and SAMSimple, enabled a leading financial firm to increase IT advantages, while effectively providing superior products and services to its customers.

více
La Mesa RV

La Mesa RV Moves to Modernize in the Azure Cloud

La Mesa’s IT systems were outdated, error-prone and no longer sufficient to sustain business growth. The transition to Azure created advanced and reliable cloud-based IT to modernize and secure La Mesa's business operations and success.

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás