REFERENCE: Město Litoměřice

REFERENCE

Město Litoměřice se stalo příkladem moderního města díky implementaci nástrojů Office 365

REFERENCE: Město Litoměřice

Projekt

Profil zákazníka

Královské město Litoměřice je jedním z nejstarších českých měst a zároveň důležité správní, kulturní, průmyslové a vzdělávací centrum Severočeského kraje. Město s 25 tisíc obyvateli se může pyšnit mimořádně bohatou historií a památkově chráněnou architekturou.

Výzvy projektu

Město Litoměřice v březnu 2017 zakoupil licence Office 365 se záměrem přechodu na novou platformu, což zahrnovalo migraci stávajícího e-mailového řešení na Microsoft Exchange Online, sjednocení licencí a nástrojů Microsoft Office a změnu e-mailového klienta na Microsoft Outlook. Pro hladký přechod na nová řešení bylo nutné identifikovat, jakým způsobem by měly být nástroje platformy Office 365 uplatněny v každodenní práci uživatelů, postarat se o bezproblémový průběh migrace a naučit uživatele nástroje efektivně používat.


  • Specifické prostředí využívající různé agendové systémy
  • Zažité pracovní postupy uživatelů a nedůvěra v nový způsob práce
  • Rozdílná připravenost uživatelů využívat nové nástroje

Řešení SoftwareONE

SoftwareONE připravilo v rámci služby Business Productivity Advisory analýzu stávajících pracovních postupů z pohledu komunikace, spolupráce a efektivity využívání IT nástrojů. Následně identifikovalo scénáře pro využití nástrojů Office 365. Na konkrétních situacích pak byly představeny přínosy těchto nástrojů pro každodenní práci uživatelů Města Litoměřice.

Možným budoucím krokem po nasazení Office 365 je zahájení procesu snadné adopce nových technologií mezi zaměstnanci městského úřadu. K tomu by měl sloužit speciální balíček služeb SoftwareONE Easy365. V rámci něj by měla být vybraným zaměstnancům svěřena role takzvaných ambasadorů. Během vzdělávacích workshopů by jim byly týmem SoftwareONE představeny zaváděné technologie formou uživatelských scénářů, návodů, tipů & triků na jejich používání a sděleny další podpůrné informace. Cílem by mělo být šíření znalostí prostřednictvím ambasadorů dále a postarání se o adopci nových technologií ostatními uživateli v rámci celých oddělení.

„Přechodem na Office 365 jsme získali řešení, které má předvídatelné náklady a umožní nám dále růst, přičemž jsme si však nemuseli zvykat na nové prostředí. Díky moderním nástrojům pro komunikaci a spolupráci nyní navíc dokážeme zaujmout i mladou generaci zaměstnanců a poskytnout jim maximální flexibilitu pro práci – v rámci úřadu, z domova nebo na částečný úvazek.“

Milan Čigáš, tajemník Města Litoměřice

Přínos pro zákazníka

  • Sjednocení nástrojů pod jednou platformou a zjednodušení administrace
  • Moderní nástroje pro komunikaci a spolupráci projektových týmů napříč celou organizací
  • Pohodlný přístup k dokumentům a jejich bezpečné sdílení
  • Nástroje pro práci odkudkoliv – v terénu i v rámci práce z domova
  • Přehledné plánování času a zdrojů na jednom místě díky Outlook kalendář

„Platforma Office 365 nám přinesla sjednocení nástrojů a pružnější licencování. Administrace prostředí je rychlá a přehledná, proto se můžeme věnovat podpoře našich kolegů či rozvíjet další IT řešení důležitá pro chod úřadu. Rovněž můžeme lépe řídit přístup k datům, jejich zálohování a dostupnost nebo bezpečné sdílení. To nám umožňuje splnit náročné požadavky na ochranu osobních údajů.“

Leona Slabochová, vedoucí IT oddělení Města Litoměřice

Business Productivity Advisory

Business Productivity Advisory

Služba Business Productivity Advisory identifikuje klíčové potřeby vašich zaměstnanců a firmy v oblasti využívání moderních IT technologií, zefektivní každodenní pracovní postupy a zlepší vaši komunikaci a spolupráci.

více

Podobné případové studie

REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

více
Advanced Financial Services with PyraCloud and SAMSimple

Outsourcing Software Lifecycle Management to Increase Core Business Focus

Consolidation of software governance, and licenses with PyraCloud and SAMSimple, enabled a leading financial firm to increase IT advantages, while effectively providing superior products and services to its customers.

více
La Mesa RV

La Mesa RV Moves to Modernize in the Azure Cloud

La Mesa’s IT systems were outdated, error-prone and no longer sufficient to sustain business growth. The transition to Azure created advanced and reliable cloud-based IT to modernize and secure La Mesa's business operations and success.

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás