REFERENCE: Lesy České republiky

REFERENCE

Lesy České republiky naučily během projektu digitální transformace více než 2 500 zaměstnanců pracovat s nástroji Office 365

REFERENCE: Lesy České republiky

Projekt

Případová studie

Zaujal vás náš projekt? Stáhněte si tuto případovou studii ve formátu PDF.

Stáhnout 

Profil zákazníka

Lesy České republiky jsou státním podnikem fungujícím od svého roku 1992 pod Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 milionů hektarů lesního majetku ve vlastnictví státu a péče o více než 38 tisíc km vodních toků a bystřin.

Výzvy projektu

Ještě před začátkem spolupráce se SoftwareONE začaly Lesy České republiky s migrací svých více než 2 500 uživatelů do prostředí Office 365 a distribuovaly všem uživatelům mobilní telefony na platformě Android. Cílem projektu digitální transformace bylo zajištění mobility všech zaměstnanců pracujících ve velkém množství geograficky vzdálených lokalit a detašovaných pracovišť jednotlivých lesních správ. Úkolem SoftwareONE bylo sjednocení uživatelů ve společném prostředí a implementace scénáře mobilního přístupu. Rovněž bylo třeba zajistit, aby digitální transformace proběhla úspěšně a nástroje Office 365 byly plně a efektivně využívány.


  • Velké množství uživatelů v různých rolích
  • Lokality a detašovaná pracoviště po celé České republice
  • Specifické agendy terénních pracovníků a jejich netradiční způsob práce

Řešení SoftwareONE

Společnost SoftwareONE se ve spolupráci s týmem Microsoft Premier Support postarala o napojení realizovaného technického projektu migrace na vlastní projekt adopce nového řešení v podobě zavedení nástrojů a scénářů pro vzdálený přístup a online spolupráci připravený v rámci služby Business Productivity Advisory. V SoftwareONE vznikla rozsáhlá adopční kampaň nových technologií s využitím spolupráce s takzvanými ambasadory, tedy uživateli z řad zaměstnanců, kteří se stali nositeli změny a podpořili ostatní kolegy v přechodu na nové nástroje a způsoby práce.

Po dokončení projektu migrace do prostředí Office 365 bylo třeba vzbudit důvěru uživatelů ve změny přinášející jiný způsob práce, představit jim nové nástroje a naučit je využít jejich potenciál. Proto se SoftwareONE v rámci speciálního balíčku Easy365 zaměřila na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Office 365. Byla připravena komunikační a adopční kampaň včetně nasazení interních sociálních sítí, která byla napojena na zmíněný projekt technického nasazení a migrace uživatelů.

„Přechod na Office 365 nám poskytnul potřebnou mobilitu a možnost online spolupráce mezi pracovníky působícími na mnoha různých místech po celé republice. Zároveň ale došlo k výrazným změnám ve způsobu práce, které jsme potřebovali uživatelům představit přehlednou a poutavou formou. Služba Easy365 a spolupráce s ambasadory se ukázala jako velmi efektivní způsob prezentace scénářů konkrétních úkolů, které lze s novými nástroji řešit rychle                      a efektivně.“

Bc. Michal Havlíček, vedoucí Odboru informačních a komunikačních technologií Lesy ČR

Přínos pro zákazníka

  • Díky komunikační a adopční kampani se podařilo zasáhnout velkou většinu uživatelů
  • Kompletní řízení změny v rámci adopční kampaně, bez nutnosti investice do dalších lidských zdrojů
  • Bezpečné ukládání a sdílení dat s využitím nových aplikací a nástrojů
  • Nová možnost online komunikace a spolupráce
  • Přístup k datům a spolupráce z různých lokalit i z terénu

„S tak velkým počtem zaměstnanců je každá změna ve způsobu práce a v používaných nástrojích velkým zásahem do fungování celého podniku. Díky naším ambasadorům a scénářům použití nových nástrojů jsme ale byli schopni propagovat nezbytné změny přímo na pracovištích po celé republice.“

Bc. Michal Havlíček, vedoucí Odboru informačních a komunikačních technologií Lesy ČR

easy adoption

Easy365 Adoption

Služba Easy365 Adoption se zaměřuje na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Microsoft Office 365 a podporu uživatelů a správců ve vaší organizaci.

více

Podobné případové studie

refrence-vhos

REFERENCE: VHOS

VHOS se úspěšně adaptovala na nový styl práce a díky SoftwareONE uspořádala online konferenci pro své zákazníky.

více
REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

více
cez-energoservis

REFERENCE: ČEZ ENERGOSERVIS

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS nahradila zastaralé prostředí IBM Notes moderní platformou Office 365 pro práci s elektronickou poštou a kalendáři

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás