cez-energoservis

REFERENCE

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS nahradila zastaralé prostředí IBM Notes moderní platformou Office 365 pro práci                s elektronickou poštou          a kalendáři

REFERENCE: ČEZ ENERGOSERVIS

Projekt

Profil zákazníka

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. je součástí Koncernu ČEZ, v rámci kterého zajišťuje komplexní opravárenský servis hlavních komponent jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Společnost se zároveň soustředí i na další technicko-inženýrské projekty
v oblasti energetiky.

Výzvy projektu

V souladu s trendem digitální transformace hledala společnost ČEZ ENERGOSERVIS moderní pracovní prostředí s vhodnými nástroji pro své zaměstnance – nejprve pro elektronickou poštu a do budoucna i pro další oblasti, jako je například týmová spolupráce. Projekt bylo nezbytné připravit s ohledem na specifické požadavky a pracovní prostředí společnosti, ve které se klade velký důraz na technické provedení díla a na projektové řízení.

Zároveň někteří zaměstnanci, zvyklí dlouhá léta na prostředí IBM Notes, mají opatrný a konzervativní přístup ke změnám.


  • Nasazení nové platformy současně ve dvou klíčových lokalitách
  • Specifické požadavky na pracovní prostředí, projektové řízení a technické provedení
  • Konzervativní přístup zaměstnancům ke změnám v pracovním prostředí

Řešení SoftwareONE

Projekt zahrnoval zejména migraci elektronické pošty z IBM Notes na platformu Office 365. V rámci služby Business Productivity Advisory pak byly analyzovány potřeby zaměstnanců v oblasti využívání moderních IT technologií. Cílem bylo pochopit styl jejich každodenní práce a nalézt cesty pro zlepšení komunikace a spolupráce na pracovišti za pomoci nástrojů Office 365. Výstupem analýzy byla identifikace klíčových scénářů použití Office 365, návrh na zlepšení dosavadních pracovních postupů s využitím této platformy
a návrh architektury na ní postavené pro následný přechod do cloudu.

Pro úspěch projektu bylo důležité naučit uživatele naplno využívat možnosti Office 365 a osvojit si nové způsoby práce s touto platformou. Proto byl do projektu zahrnut také balíček služeb Easy365 zaměřený na zavádění služeb a nástrojů Office 365, jejich hladké osvojení uživateli a poskytnutí následné podpory během provozu nových technologií ve společnosti.

Přínos pro zákazníka

  • Hladký přechod na novou technologii z technického i uživatelského pohledu
  • Jasné definování dalšího směru využití nové platformy Office 365
  • Efektivnější práce s elektronickou poštou a kalendářovými službami
  • Zlepšení způsobu komunikace mezi jednotlivými projektovými skupinami a týmy
Business Productivity Advisory

Business Productivity Advisory

Služba Business Productivity Advisory identifikuje klíčové potřeby vašich zaměstnanců a firmy v oblasti využívání moderních IT technologií, zefektivní každodenní pracovní postupy a zlepší vaši komunikaci a spolupráci.

více

Podobné případové studie

REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

více
Advanced Financial Services with PyraCloud and SAMSimple

Outsourcing Software Lifecycle Management to Increase Core Business Focus

Consolidation of software governance, and licenses with PyraCloud and SAMSimple, enabled a leading financial firm to increase IT advantages, while effectively providing superior products and services to its customers.

více
La Mesa RV

La Mesa RV Moves to Modernize in the Azure Cloud

La Mesa’s IT systems were outdated, error-prone and no longer sufficient to sustain business growth. The transition to Azure created advanced and reliable cloud-based IT to modernize and secure La Mesa's business operations and success.

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás