cez-energoservis

REFERENCE

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS nahradila zastaralé prostředí IBM Notes moderní platformou Office 365 pro práci                s elektronickou poštou          a kalendáři

REFERENCE: ČEZ ENERGOSERVIS

Projekt

Případová studie

Zaujal vás náš projekt? Stáhněte si tuto případovou studii ve formátu PDF.

Stáhnout 

Profil zákazníka

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. je součástí Koncernu ČEZ, v rámci kterého zajišťuje komplexní opravárenský servis hlavních komponent jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Společnost se zároveň soustředí i na další technicko-inženýrské projekty
v oblasti energetiky.

Výzvy projektu

V souladu s trendem digitální transformace hledala společnost ČEZ ENERGOSERVIS moderní pracovní prostředí s vhodnými nástroji pro své zaměstnance – nejprve pro elektronickou poštu a do budoucna i pro další oblasti, jako je například týmová spolupráce. Projekt bylo nezbytné připravit s ohledem na specifické požadavky a pracovní prostředí společnosti, ve které se klade velký důraz na technické provedení díla a na projektové řízení.

Zároveň někteří zaměstnanci, zvyklí dlouhá léta na prostředí IBM Notes, mají opatrný a konzervativní přístup ke změnám.


  • Nasazení nové platformy současně ve dvou klíčových lokalitách
  • Specifické požadavky na pracovní prostředí, projektové řízení a technické provedení
  • Konzervativní přístup zaměstnancům ke změnám v pracovním prostředí

Řešení SoftwareONE

Projekt zahrnoval zejména migraci elektronické pošty z IBM Notes na platformu Office 365. V rámci služby Business Productivity Advisory pak byly analyzovány potřeby zaměstnanců v oblasti využívání moderních IT technologií. Cílem bylo pochopit styl jejich každodenní práce a nalézt cesty pro zlepšení komunikace a spolupráce na pracovišti za pomoci nástrojů Office 365. Výstupem analýzy byla identifikace klíčových scénářů použití Office 365, návrh na zlepšení dosavadních pracovních postupů s využitím této platformy
a návrh architektury na ní postavené pro následný přechod do cloudu.

Pro úspěch projektu bylo důležité naučit uživatele naplno využívat možnosti Office 365 a osvojit si nové způsoby práce s touto platformou. Proto byl do projektu zahrnut také balíček služeb Easy365 zaměřený na zavádění služeb a nástrojů Office 365, jejich hladké osvojení uživateli a poskytnutí následné podpory během provozu nových technologií ve společnosti.

Přínos pro zákazníka

  • Hladký přechod na novou technologii z technického i uživatelského pohledu
  • Jasné definování dalšího směru využití nové platformy Office 365
  • Efektivnější práce s elektronickou poštou a kalendářovými službami
  • Zlepšení způsobu komunikace mezi jednotlivými projektovými skupinami a týmy
Business Productivity Advisory

Business Productivity Advisory

Služba Business Productivity Advisory identifikuje klíčové potřeby vašich zaměstnanců a firmy v oblasti využívání moderních IT technologií, zefektivní každodenní pracovní postupy a zlepší vaši komunikaci a spolupráci.

více

Podobné případové studie

refrence-vhos

REFERENCE: VHOS

VHOS se úspěšně adaptovala na nový styl práce a díky SoftwareONE uspořádala online konferenci pro své zákazníky.

více
REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

více
reference-quadient

REFERENCE: Quadient

Platforma PyraCloud pomáhá společnosti Quadient řídit a optimalizovat spotřebu cloudových služeb Microsoft Azure

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás