Reference Valbek

REFERENCE

Společnost Valbek zefektivnila svoji práci nasazením Office 365            a integrovaného CRM systému Dynamics 365

REFERENCE : VALBEK

Projekt

Profil zákazníka

Valbek je mezinárodně uznávaným expertem a konzultačním partnerem v oblasti infrastrukturního inženýrství s působností
v několika zemích regionu střední a východní Evropy. Společnost se specializuje na pozemní i kolejovou dopravu, vodohospodářství
a urbanismus obecně.

Výzvy projektu

Společnost Valbek provozovala v on-premise prostředí starší verzi poštovního serveru MS Exchange a disponovala neintegrovaným CRM řešením, které ale nebylo zaměstnanci příliš používáno. Firma proto zvažovala jak dále podpořit své fungování pomocí přechodu na nové IT prostředí s vhodnějšími nástroji. V rámci této změny bylo potřeba zohlednit i velkou skupinu projektantů, zvyklých na stávající styl komunikace a spolupráce, a především různé geografické rozmístění uživatelů napříč kraji a státy, kde Valbek působí.


  • Náhrada kompletní infrastruktury pro komunikaci
    a spolupráci v rámci firmy
  • Velká skupina uživatelů zvyklých na své zažité postupy
  •  Geografické rozmístění kanceláří a poboček napříč kraji i státy

Řešení SoftwareONE

Společnost SoftwareONE na začátku definovala plán řešení jednotlivých IT oblastí a jako první v procesu změny zvolila oblast komunikace, spolupráce a obchodních agend. Poté proběhla identifikace vhodných scénářů využití nových technologií pro digitální transformaci. V rámci služby Business Productivity Advisory byly na základě pohovorů s pracovníky společnosti definovány uživatelské scénáře a vytvořen návrh jejich řešení v prostředí nástrojů Office 365.

Dále bylo navrženo nové prostředí pro firemní intranet založené na vlastním řešení SoftwareONE pro interní komunikaci Intranet Out of the Box. Díky předpřipraveným šablonám a modulům dostupným v rámci tohoto řešení tak mohli uživatelé začít téměř okamžitě komunikovat se vzdálenými subjekty v reálném čase, zlepšit komunikaci mezi sebou či projektovými týmy a zvýšit jejich efektivitu
v rámci pracovního procesu. Zároveň byly spuštěny nové služby a implementováno CRM řešení Microsoft Dynamics 365.

„Přechod na platformu Office 365 a nové CRM pro nás znamenal zásadní změnu v postupech naší práce. Museli jsme proto zvýšit úroveň znalostí našich zaměstnanců, aby mohli nové nástroje začít efektivně využívat. Díky adopčnímu programu a konkrétním ukázkám možností efektivnější a rychlejší práce se s novým prostředím rychle sžili i konzervativní uživatelé předchozích systémů.“

Martina Drozdová, vedoucí obchodního oddělení společnosti Valbek, spol. s r.o.

Přínos pro zákazníka

  • Moderní prostředí pro komunikaci a spolupráci v rámci firmy
  • Nižší nároky na správu celého prostředí
  • Možnost práce odkudkoli a spolupráce napříč všemi kancelářemi a pobočkami
  • Zefektivnění komunikace a pracovních postupů
  • Platforma pro podporu dalších agend a scénářů digitální transformace společnosti
Business Productivity Advisory

Business Productivity Advisory

Služba Business Productivity Advisory identifikuje klíčové potřeby vašich zaměstnanců a firmy v oblasti využívání moderních IT technologií, zefektivní každodenní pracovní postupy a zlepší vaši komunikaci a spolupráci.

více

Podobné případové studie

REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

více
Advanced Financial Services with PyraCloud and SAMSimple

Outsourcing Software Lifecycle Management to Increase Core Business Focus

Consolidation of software governance, and licenses with PyraCloud and SAMSimple, enabled a leading financial firm to increase IT advantages, while effectively providing superior products and services to its customers.

více
La Mesa RV

La Mesa RV Moves to Modernize in the Azure Cloud

La Mesa’s IT systems were outdated, error-prone and no longer sufficient to sustain business growth. The transition to Azure created advanced and reliable cloud-based IT to modernize and secure La Mesa's business operations and success.

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás