Reference Valbek

REFERENCE

Společnost Valbek zefektivnila svoji práci nasazením Office 365            a integrovaného CRM systému Dynamics 365

REFERENCE : VALBEK

Projekt

Profil zákazníka

Valbek je mezinárodně uznávaným expertem a konzultačním partnerem v oblasti infrastrukturního inženýrství s působností
v několika zemích regionu střední a východní Evropy. Společnost se specializuje na pozemní i kolejovou dopravu, vodohospodářství
a urbanismus obecně.

Výzvy projektu

Společnost Valbek provozovala v on-premise prostředí starší verzi poštovního serveru MS Exchange a disponovala neintegrovaným CRM řešením, které ale nebylo zaměstnanci příliš používáno. Firma proto zvažovala jak dále podpořit své fungování pomocí přechodu na nové IT prostředí s vhodnějšími nástroji. V rámci této změny bylo potřeba zohlednit i velkou skupinu projektantů, zvyklých na stávající styl komunikace a spolupráce, a především různé geografické rozmístění uživatelů napříč kraji a státy, kde Valbek působí.


  • Náhrada kompletní infrastruktury pro komunikaci
    a spolupráci v rámci firmy
  • Velká skupina uživatelů zvyklých na své zažité postupy
  •  Geografické rozmístění kanceláří a poboček napříč kraji i státy

Řešení SoftwareONE

Společnost SoftwareONE na začátku definovala plán řešení jednotlivých IT oblastí a jako první v procesu změny zvolila oblast komunikace, spolupráce a obchodních agend. Poté proběhla identifikace vhodných scénářů využití nových technologií pro digitální transformaci. V rámci služby Business Productivity Advisory byly na základě pohovorů s pracovníky společnosti definovány uživatelské scénáře a vytvořen návrh jejich řešení v prostředí nástrojů Office 365.

Dále bylo navrženo nové prostředí pro firemní intranet založené na vlastním řešení SoftwareONE pro interní komunikaci Intranet Out of the Box. Díky předpřipraveným šablonám a modulům dostupným v rámci tohoto řešení tak mohli uživatelé začít téměř okamžitě komunikovat se vzdálenými subjekty v reálném čase, zlepšit komunikaci mezi sebou či projektovými týmy a zvýšit jejich efektivitu
v rámci pracovního procesu. Zároveň byly spuštěny nové služby a implementováno CRM řešení Microsoft Dynamics 365.

„Přechod na platformu Office 365 a nové CRM pro nás znamenal zásadní změnu v postupech naší práce. Museli jsme proto zvýšit úroveň znalostí našich zaměstnanců, aby mohli nové nástroje začít efektivně využívat. Díky adopčnímu programu a konkrétním ukázkám možností efektivnější a rychlejší práce se s novým prostředím rychle sžili i konzervativní uživatelé předchozích systémů.“

Martina Drozdová, vedoucí obchodního oddělení společnosti Valbek, spol. s r.o.

Přínos pro zákazníka

  • Moderní prostředí pro komunikaci a spolupráci v rámci firmy
  • Nižší nároky na správu celého prostředí
  • Možnost práce odkudkoli a spolupráce napříč všemi kancelářemi a pobočkami
  • Zefektivnění komunikace a pracovních postupů
  • Platforma pro podporu dalších agend a scénářů digitální transformace společnosti
Business Productivity Advisory

Business Productivity Advisory

Služba Business Productivity Advisory identifikuje klíčové potřeby vašich zaměstnanců a firmy v oblasti využívání moderních IT technologií, zefektivní každodenní pracovní postupy a zlepší vaši komunikaci a spolupráci.

více

Podobné případové studie

refrence-vhos

REFERENCE: VHOS

VHOS se úspěšně adaptovala na nový styl práce a díky SoftwareONE uspořádala online konferenci pro své zákazníky.

více
REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

více
cez-energoservis

REFERENCE: ČEZ ENERGOSERVIS

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS nahradila zastaralé prostředí IBM Notes moderní platformou Office 365 pro práci s elektronickou poštou a kalendáři

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás