ConnectONE

Doporučte přítele a vydělejte 10 000 Kč!

Odeslat doporučení

Externí referenční program ConnectONE

Externí referenční program ConnectONE

Znáte někoho šikovného, kdo se poohlíží po nových pracovních příležitostech? Doporučte nám jej a získejte 10 000 Kč jako odměnu! Stačí jen pár kliknutí…

V SoftwareONE totiž věříme, že naši lidé jsou naším nejcennějším aktivem a že šikovní lidé znají spoustu dalších šikovných lidí. Externí referenční program ConnectONE nabízí odměnu jednotlivcům, kteří nejsou spojení s naším podnikáním, aby pomohli SoftwareONE při hledání a přijetí těch nejlepších talentů po celém světě.


Začněte zde!

Vyberte si z našich aktuálních otevřených pozic, otevřete ji a klikněte na „ConnectONE – refer a friend“. 

Odeslat doporučení a získat odměnu
swo-connectone-process

Všeobecné podmínky

Čtěte pozorně. Odesláním doporučení na kandidáta souhlasíte s následujícími podmínkami.

Způsobilost

Externí zprostředkovatel (vy):

 • musí být fyzická osoba, která je starší 18 let.
 • nemůže pracovat s/pro/jako personální agentura nebo personální poradce.
 • nemůže být současným zaměstnancem společnosti SoftwareONE (zaměstnanci SoftwareONE se řídí interním referenčním programem referONE).
 • nemůže doporučit sama sebe.
 • nesmí podléhat žádným zákonným omezením, která by vám zakazovala účast v tomto programu nebo provádění příslušného doporučení.

Doporučený kandidát nemá nárok na účast v programu, pokud:

 • pracoval v SoftwareONE jako zaměstnanec, konzultant nebo kontraktor před méně než 2 lety.
 • byl během posledních 6 měsíců již doporučený nebo se už ucházel o práci ve společnosti SoftwareONE.
 • je nábor doporučeného kandidáta v rozporu s platnou smlouvou, např. o zákazu nabízení zaměstnání.
 • V případě, že stejného kandidáta doporučí více než jedna osoba a tento kandidát bude společností SoftwareONE přijat, bude odměna za doporučení udělena prvnímu zprostředkovateli na základě data a času odeslaného doporučení.

Platební podmínky

V případě splnění podmínek účasti v programu, společnost SoftwareONE vyplatí odměnu za doporučení 10 000 korun českých* za každého kandidáta, kterého společnost SoftwareONE zaměstná a který:

 • potvrdí, že byl vámi doporučený.
 • setrvá v nepřetržitém, aktivním pracovním poměru ve společnosti SoftwareONE alespoň 3 měsíce.

Pokud společnost SoftwareONE uzavře s doporučeným kandidátem pracovní smlouvu, je třeba vyplnit veškerou požadovanou dokumentaci.

Odměna za externí doporučení bude uhrazena do 30 dní po uplynutí minimální 3měsíční doby trvání zaměstnání, za předpokladu, že bude požadovaná dokumentace společnosti SoftwareONE odevzdaná v plném rozsahu.

* Zúčastněné země si můžete prohlédnout zde.

Proces doporučování

Při doporučení kandidáta musí být poskytnuto následující:

 • Referenční informace odeslané prostřednictvím kariérních webových stránek SoftwareONE ConnectONE.
 • Vaše celé jméno a kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailová adresa).
 • Kontaktní údaje potenciálního kandidáta (telefonní číslo a e-mailová adresa) a jeho životopis.

Potvrzení

Odesláním reference společnosti SoftwareONE potvrzujete, že:

 • doporučený kandidát souhlasí s touto referencí.
 • vaše reference je v souladu s podmínkami programu a platnými právními předpisy včetně ochrany osobních údajů.
 • souhlasíte s tím, že v případě porušení výše uvedených potvrzení společnost SoftwareONE plně odškodníte.

Daňová odpovědnost

Výše odměny za doporučení je vyplácena bez předchozího zdanění. Odměna za referenci může ve vaší zemi podléhat dani z příjmu nebo jiné dani. Ověřte si prosím místní právní předpisy. Za úhradu příslušných daní z jakékoli obdržené platby nesete výhradní odpovědnost. V případě potřeby společnost SoftwareONE nahlásí úhradu odměny za doporučení příslušným daňovým úřadům.

Společnost SoftwareONE se jako zaměstnavatel hrdě hlásí k rovnosti příležitostí bez ohledu na rasu, barvu pleti, původ, náboženství, pohlaví, národnost, sexuální orientaci, věk, občanství, rodinný stav či zdravotní postižení.