Etický kodex

Etický kodex společnosti SoftwareONE pro zaměstnance a členy představenstva, stejně jako etický kodex pro partnery společnosti SoftwareONE (etické kodexy), slouží jako vodítko pro chování našeho personálu a našich partnerů, včetně zákazníků, poskytovatelů licencí softwaru, VARassist partnerů, sub-kontraktorů a dodavatelů.

Tyto etické kodexy popisují naše hodnoty a pomáhají našemu personálu zachovat se správně a dodržovat tato pravidla, ať už pracují kdekoli na světě. Etické kodexy také nastavují očekávání, která máme k našim partnerům, od kterých očekáváme závazek ke stejným standardům etického chování a integrity, jako u nás samotných.

Kontakt: compliance.global@softwareone.com