Ochranu osobních údajů bereme vážně

Abyste se při návštěvě našich webových stránek mohli cítit bezpečně a pohodlně, shrnuli jsme pro vás níže uvedené informace o zpracování a dalším využití vašich údajů.

1. Správce osobních údajů

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů, které jsou shromažďovány při návštěvě této webové stránky, je společnost SoftwareONE AG se sídlem na Riedenmatt 4, CH-6370 Stans ve Švýcarsku, e-mail: info@softwareone.com, telefon: +41 44 832 41 69.

2. Údaje o používání pro statistické účely

Když navštívíte naše webové stránky, náš webový server analyzuje údaje o jejich používání. Získané statistiky nám pak pomáhají zlepšovat jejich kvalitu. Za tímto účelem se sbírají následující informace:

  • jméno a adresa požadovaného obsahu,
  • datum a čas dotazu,
  • objem předávaných údajů,
  • stav přístupu (přenesený obsah, nenalezený obsah),
  • popis typu používaného webového prohlížeče a operačního systému,
  • referenční odkaz, který označuje, ze které webové stránky jste přišli na naše webové stránky
  • IP adresa připojeného počítače, která je zkrácena tak, že již není možné ji vysledovat zpět k osobě.

Data protokolu jsou analyzována pouze anonymizovaným způsobem.

3. Ochrana údajů

Pro ochranu vašich dat před neoprávněným přístupem přijímáme ta nejlepší dostupná technická a organizační opatření. Na našich webových stránkách používáme metodu šifrování. Vaše údaje jsou při přenosu mezi vaším počítačem a naším serverem a naopak přes internet chráněny pomocí šifrování TLS. Proto ve stavovém řádku prohlížeče vidíte symbol zavřeného zámku a řádek adresy začíná https://.

4. Požadované soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které jsou pro používání našich webových stránek vyžadovány.

Cookies jsou malé textové soubory, které lze uložit a číst na vašem koncovém zařízení. Rozlišuje se mezi soubory relace, které se smažou, jakmile zavřete prohlížeč, a trvalými soubory cookie, které jsou uloženy mimo jednotlivé relace.

Tyto požadované soubory cookie nepoužíváme pro účely analýzy, sledování nebo reklamy.

Tyto soubory cookie používáme na základě našeho legitimního zájmu.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás o umístění souborů cookies informoval, čímž získáte kontrolu a přehled o jejich používání. Soubory cookie můžete kdykoli smazat prostřednictvím příslušného nastavení prohlížeče a uložení nových souborů cookies zabránit. Upozorňujeme, že pokud tak učiníte, naše webové stránky se nemusí zobrazit a některé funkce již nemusí být technicky k dispozici.

5. Google Analytics

Pro optimalizaci designu našich webových stránek vašim potřebám používáme analýzy získané nástrojem Google Analytics. Služba Google Analytics vytváří profily využití na základě pseudonymů. Za tímto účelem jsou na vašem koncovém zařízení uloženy a námi čteny trvalé soubory cookie. Tímto způsobem jsme schopni rozpoznat vracející se návštěvníky a počítat je.

V rámci služby Google Analytics nás společnosti Google Ireland Limited a Google LLC podporují jako zpracovatele. Zpracování údajů proto může probíhat i mimo EU (Evropská unie) nebo EHP (Evropský hospodářský prostor) a v tomto případě dochází k mezinárodnímu přenosu údajů, který vyžaduje odpovídající záruky. Pokud jde o společnost Google LLC, nelze předpokládat žádnou odpovídající úroveň ochrany údajů v důsledku zpracování v USA. Existuje riziko, že americké orgány budou mít přístup k údajům pro účely zabezpečení a monitorování, aniž byste byli informováni nebo měli právo na odvolání. Vezměte to v úvahu při rozhodování o udělení souhlasu s naším používáním služby Google Analytics, pokud ke zpracování vašich osobních údajů dochází mimo EU nebo EHP.

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu, pokud jste dali svůj souhlas prostřednictvím našeho banneru.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Přejdete na tento odkaz a proveďte příslušná nastavení prostřednictvím našeho banneru.

6. Analýza webových stránek

Pro vylepšení designu našich webových stránek používáme nástroje pro jejich analýzu. Tyto nástroje generují soubory dat o používání na základě pseudonymů. Za tímto účelem jsou na vašem koncovém zařízení uloženy a námi čteny trvalé soubory cookie. Kromě toho je možné, že získáme charakteristiky rozpoznávání pro váš prohlížeč nebo koncové zařízení (například takzvaný otisk prohlížeče nebo vaši nezkrácenou IP adresu). To nám umožňuje identifikovat vracející se návštěvníky a jako takové je počítat.

Pro kvantifikaci provozu používáme také následující funkce:

  • Pseudonymní údaje obohacujeme o další údaje poskytnuté třetími stranami. To nám umožňuje zachytit demografické charakteristiky našich návštěvníků, například informace o jejich věku, pohlaví a místě bydliště.
  • U návštěvníků webových stránek používáme takzvaný retargeting, abychom pomocí získaných údajů mohli bez identifikace člena zobrazit cílenou reklamu i mimo naše webové stránky.

Údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, pokud jste dali svůj souhlas prostřednictvím našeho banneru.

Které poskytovatele třetích stran v této souvislosti používáme?

Níže uvádíme seznam poskytovatelů třetích stran, se kterými spolupracujeme, abychom mohli kvantifikovat provoz. Pokud jsou příslušné údaje zpracovávány mimo EU nebo EHP, poskytneme informace odpovídající úrovně ochrany údajů. Budete také poučeni o tom, jak svůj souhlas odvolat:

Nástroj Poskytovatel třetí strany Odpovídající úroveň ochrany údajů
LinkedIn Insight Tag LinkedIn (USA) Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Přenos je založen na vašem výslovném souhlasu.

7. Sledovací technologie od externího poskytovatele pro reklamní účely

Používáme technologie sledování napříč zařízeními, abychom vám na základě vaší návštěvy mohli zobrazovat cílenou reklamu na jiných webových stránkách a určit, jak efektivní byla naše reklama. Údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, pokud jste dali svůj souhlas prostřednictvím našeho banneru. Váš souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán.

Jak funguje sledování?

Když navštívíte naše webové stránky, je možné, že níže uvedení poskytovatelé třetích stran přistupují k vašemu prohlížeči nebo koncovému zařízení (například technikou zvanou „otisk prohlížeče“), analyzují vaši IP adresu, ukládají a/nebo čtou charakteristiky pro rozpoznání vašeho koncového zařízení (například s cookies) nebo získají přístup k jednotlivým sledovacím pixelům.

Poskytovatelé třetích stran mohou jednotlivé charakteristiky používat k rozpoznání vašeho koncového zařízení na jiných webových stránkách. Příslušné poskytovatele třetích stran můžeme instruovat, aby zobrazovali reklamu podle webových stránek, které jste navštívili.

Co znamená sledování napříč zařízeními?

Pokud se zaregistrujete u poskytovatele třetí strany pomocí vlastních uživatelských dat, mohou se příslušné charakteristiky pro rozpoznávání různých prohlížečů a koncových zařízení vzájemně propojit. Pokud poskytovatel třetí strany vygeneroval samostatnou charakteristiku pro váš notebook, stolní počítač, chytrý telefon nebo tablet, mohou být tyto individuální charakteristiky vzájemně spojeny, jakmile použijete službu poskytovatele třetí strany s vašimi přihlašovacími údaji. Tímto způsobem může poskytovatel třetí strany efektivně spravovat naše reklamní kampaně na různých koncových zařízeních.

Které poskytovatele třetích stran v této souvislosti používáme?

Níže naleznete seznam poskytovatelů třetích stran, se kterými spolupracujeme pro reklamní účely. Pokud jsou příslušné údaje zpracovávány mimo EU nebo EHP, poskytneme informace odpovídající úrovně ochrany údajů. Budete také poučeni o tom, jak svůj souhlas odvolat.

Nástroj Poskytovatel třetí strany Odpovídající úroveň ochrany údajů
Google Ads, Google Ads Conversion, Google Ads Remarketing, DoubleClick Google (USA) Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Přenos je založen na vašem výslovném souhlasu.
Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Connect Facebook Inc. (USA) Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Přenos je založen na vašem výslovném souhlasu.
LinkedIn Ads LinkedIn (USA) Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Přenos je založen na vašem výslovném souhlasu.
Xing Xing (Německo) Zpracování údajů pouze v EU/EWR
Marketo Adobe (USA) Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Přenos je založen na vašem výslovném souhlasu.

8. Google Tag Manager

K organizaci nástrojů pro analýzu webových stránek používáme správce značek Google Tag Manager. V tomto ohledu se nepoužívají žádné soubory cookie a v souvislosti s nástrojem Google Tag Manager nejsou zpracovávány žádné osobní údaje.

9. Mapové služby

Naše webové stránky nabízí mapové služby, které nejsou uloženy na našich serverech. Díky nim můžete například zjistit přesnou polohu sídla společnosti SoftwareONE. Abychom zajistili, že přístup na naše webové stránky pomocí vložených mapových služeb automaticky nezpůsobí načtení obsahu poskytovatele třetí strany, zobrazují se nejprve jenom místně uložené miniatury map. Ty neposkytují poskytovateli třetí strany žádné informace.

Obsah od poskytovatelů třetích stran se načítá pouze tehdy, když udělíte souhlas. V takovém případě obdrží poskytovatel třetí strany informace o tom, že jste získali přístup na naše webové stránky, jakož i údaje o používání, které jsou v tomto ohledu pro jejich služby vyžadovány. S vaším souhlasem nám umožňujete načíst obsah zprostředkovatele třetí strany, na další zpracování údajů prováděné poskytovatelem třetí strany ale nemáme žádný vliv.

Mapy jsou vloženy na základě vašeho souhlasu, který je dán kliknutím na miniaturu.

Vezměte prosím na vědomí, že vkládání některých mapových služeb znamená, že vaše údaje budou zpracovávány mimo EU nebo EHP. U některých zemí existuje riziko, že místní orgány budou mít přístup k údajům pro účely zabezpečení a monitorování, aniž byste byli informováni nebo měli právo na odvolání. Pokud využíváme poskytovatele v nezabezpečených třetích zemích a vy dáte svůj souhlas, převod do nejisté třetí země je založen na vašem souhlasu. Svůj souhlas s převodem dat můžete kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže.

 

Nástroj Poskytovatel třetí strany Odpovídající úroveň ochrany údajů
Mapy Google Google (Spojené státy americké) Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Přenos je založen na vašem výslovném souhlasu.

10. Vložená videa

Do našich webových stránek vkládáme videa, které nejsou uloženy na našich serverech. Abychom zajistili, že přístup na naše webové stránky s vloženými videi automaticky nezpůsobí načtení obsahu poskytovatele třetí strany, zobrazujeme pouze místně uložené miniatury videí. Ty neposkytují poskytovateli třetí strany žádné informace.

Obsah jiného poskytovatele se načte pouze tehdy, když udělíte souhlas s miniaturou. V takovém případě obdrží poskytovatel třetí strany informace o tom, že jste získali přístup na naše webové stránky, jakož i údaje o používání potřebné pro přístup k videím. S vaším souhlasem nám umožňujete načíst obsah od zprostředkovatele třetí strany, na další zpracování údajů prováděné poskytovatelem třetí strany ale nemáme žádný vliv. Videa jsou vložena na základě vašeho souhlasu, který nám dáváte kliknutím na miniaturu.

Upozorňujeme, že vložení mnoha videí znamená, že vaše údaje budou zpracovávány mimo EU nebo EHP. U některých zemí existuje riziko, že místní orgány budou mít přístup k údajům pro účely zabezpečení a dohledu, aniž byste byli informováni nebo měli právo na odvolání. Svůj souhlas s přenosem údajů můžete kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže.

 

Nástroj Poskytovatel třetí strany Odpovídající úroveň ochrany údajů
YouTube Google (USA) Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Přenos je založen na vašem výslovném souhlasu.
Vimeo Vimeo (USA) Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Přenos je založen na vašem výslovném souhlasu.

11. Zpravodaj

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru bezplatného zpravodaje. Zpravodaj poskytuje informace o aktuálních trendech a událostech v IT průmyslu, speciálních nabídkách, nových produktech, službách a důležitých termínech pro osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti IT. Zpravodaj zasíláme e-mailem, pro registraci proto požadujeme vaši e-mailovou adresu.

Po vyplnění formuláře obdržíte potvrzovací e-mail. Aplikace se aktivuje až po kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu. Z odběru zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit. Jednoduše použijte odkaz pro odhlášení, který se nachází na konci každého e-mailu, nebo pošlete e-mail na info.global@softwareone.com. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna z distribučního systému. Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

12. Zákaznický účet PyraCloud

Pokud byste jako jeden z našich zákazníků chtěli využívat nástroj PyraCloud s chráněným přístupem, musíte si nejprve založit účet. PyraCloud je centrální platforma, se kterou můžete spravovat softwarové licence a předplatné cloudu, zobrazovat celý místní a aktuální cloudový software a současně používat kombinované zobrazení vašich technologických platforem a obchodních smluv. V této souvislosti shromažďujeme pouze údaje, které jsou pro registraci nutné. Údaje jsou zpracovávány na základě smluvního plnění, aby vám byly poskytnuty služby a informace v prostředí nástroje PyraCloud.

13. Zákaznický účet COMPAREXonline

Našim zákazníkům poskytujeme možnost zřídit si zákaznický účet pro zákaznický portál COMPAREXonline. Zde můžete kdykoli zakoupit software nebo integrovat informace o produktech a cenách do nákupního systému. Kromě toho budete mít k dispozici přehled zakoupených produktů a licencí a také informace o jejich termínu. To také umožňuje vytvářet nabídky a objednávky. Právní základ pro zpracování údajů smluvního plnění.

14. SoftwareONE Academy (semináře, školení a webináře)

Chcete-li se zaregistrovat na jeden z našich kurzů, budete přesměrováni na samostatné webové stránky, kde se můžete dozvědět o aktuální nabídce našich vzdělávacích kurzů a zaregistrovat se. Právním základem pro zpracování údajů je smluvní plnění. Prostudujte si proto příslušné informace o ochraně osobních údajů.

15. Aktivity a akce

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat na různé aktivity a akce. Právním základem pro zpracování údajů je smluvní plnění. Informace, které nám poskytnete, používáme k přípravě a realizaci aktivit a akcí.

16. Online přihláška

Pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti SoftwareONE jsme na svých webových stránkách vytvořili systém online přihlášek. Informace a soubory připojené k žádosti jsou při přenosu šifrovány. Žádosti jsou přijaty oddělením lidských zdrojů a předány oddělení, pro které byla pozice vytvořena, a/nebo osobám odpovědným za obsazení dané pozice. Všechny zúčastněné strany pracují s přijatými údaji s náležitou péčí a důvěrným způsobem. Pokud s daným uchazečem neuzavřeme pracovní smlouvu, příslušné údaje a dokumenty poskytnuté pro výběrové řízení jsou po šesti měsících od jeho skončení smazány. Pro online aplikační systém používáme softwarové řešení od společnosti iCIMS, Inc., která sídlí v USA a na základě smlouvy s námi spolupracuje jako zpracovatel dat. Jelikož ke zpracování dat dochází v USA, nelze u společnosti iCIMS, Inc. předpokládat odpovídající úroveň ochrany údajů. Existuje riziko, že místní orgány budou mít přístup k údajům pro účely zabezpečení a monitorování, aniž byste byli informováni nebo měli právo na odvolání. Vezměte prosím toto na vědomí před odesláním své žádosti.

17. Kontaktní formulář

Chcete-li nás kontaktovat a použít náš kontaktní formulář, budeme od vás požadovat údaje, které jsou v polích označeny jako povinné. Náš zájem kontaktovat uživatele našich webových stránek a odpovídat na dotazy je legitimní. Pokud sami chcete, můžete nám kromě povinných údajů doplnit i další informace. Ty jsou poskytovány dobrovolně a nejsou podmínkou pro zkontaktování se s námi. Vaše údaje budou použity pouze k zodpovězení vašeho dotazu. Jakmile již nebudou potřebné a nebudou podléhat zákonným povinnostem uchovávání, tyto údaje smažeme. Proti zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku. Chcete-li tak učinit, použijte e-mailovou adresu uvedenou v údajích o společnosti nebo info.cz@softwareone.com (pro komunikaci v českém jazyce).

18. Blog s funkcí komentáře

K blogům na našich webových stránkách můžete přidávat své komentáře. Vezměte prosím na vědomí, že váš komentář můžeme před zveřejněním zkontrolovat, což znamená, že komentáře mohou být zveřejněny se zpožděním, případně nebudou zveřejněny vůbec – SoftwareONE si vyhrazuje právo tak učinit na základě vlastního posouzení vhodnosti obsahu komentáře. Pokud zadáte jméno (nebo pseudonym), bude toto jméno zveřejněno vedle vašeho komentáře. Tyto údaje používáme na základě legitimního zájmu kontaktovat uživatele našich webových stránek a reagovat na komentáře blogu.

19. Geolokace a ochrana webových stránek prostřednictvím IPstack

Vaši IP adresu používáme k předání na příslušné webové stránky společnosti SoftwareONE. K její geolokaci používáme rozhraní ipstack API, kterým lze získat v reálném čase informace o zemi, kde se návštěvníci našich webových stránek nacházejí. Tímto způsobem může být jazyková verze webových stránek spárována s IP adresou země původu. I když se uživatel později vrátí na naše webové stránky, soubor cookie uloží poslední jazykovou verzi, která byla navštívena, a vrátí tam uživatele znovu. To také umožňuje efektivněji odhalit všechny hrozby, které představují rizikové IP adresy. Pokud naše webové stránky používá škodlivá adresa, rychlá identifikace přes ipstack zajistí, že budete chráněni. Údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu o zobrazení jazykové verze, jakož i obsahu webových stránek vaší země a na ochranu našich webových stránek před škodlivými adresami.

20. Doba uchování

Pokud jsme neposkytli konkrétní informace o době uchování údajů, osobní údaje smažeme, pokud již nejsou potřebné pro výše uvedené účely zpracování a nebrání tomu zákonné lhůty pro jejich uchování.

21. Ostatní zpracovatelé

Vaše údaje předáváme pro účely zpracování jiným poskytovatelům služeb, kteří nám pomáhají s provozem našich webových stránek a souvisejících procesů. Jedná se například o poskytovatele hostingových služeb. Naši poskytovatelé služeb podléhají přísným povinnostem mlčenlivosti a podepsali příslušné smlouvy.

22. Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup

Máte právo získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány. Pokud tomu tak je, máte právo na přístup k vašim osobním údajům.

Právo na opravu

Máte právo na provedení opravy nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů bez zbytečného prodlení.

Právo na výmaz

Máte právo požadovat od nás výmaz vašich osobních údajů bez zbytečného prodlení.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování po dobu ověření ve stanovených případech, např. pokud jste vůči zpracování vznesli námitku.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo od nás obdržet osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a nechat tyto údaje předat třetí straně, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Právo vznést námitku

Jsou-li údaje shromažďovány pro účely oprávněných zájmů nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Osobní údaje již nebudeme zpracovávat, pokud neexistují prokazatelné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo které slouží při uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se má za to, že zpracování vašich údajů porušilo ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Stížnost může být podána zejména orgánu dozoru v členském státě, ve kterém žijete nebo pracujete, nebo v členském státě, ve kterém k údajnému protiprávnímu jednání došlo.

Na území České republiky můžete podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů u dozorového orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

23. Kontakt pro dotazy týkajících se ochrany údajů

V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, žádostí o další informace nebo stížností, nás můžete kontaktovat na adrese:

SoftwareONE | Právní oddělení ochrany osobních údajů
 data-protection.eu@softwareone.com  +49 341 2568 000

Kontaktovat nás také můžete na adrese info.cz@softwareone.com pro komunikaci v českém jazyce.

24. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů je vám k dispozici náš pověřený zástupce:

Peter Suhren
FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Německo

Kontaktní údaje pověřených zástupců pro dotazy týkajících se ochrany údajů mimo Evropskou unii naleznete zde.

Kontakt

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.

Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4
Czech Republic

info.cz@softwareone.com

+ 420 241 405 297

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás