Informace o zpracování osobních údajů

Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě, vše v souladu s platnou právní legislativou. Níže naleznete přehled o tom, jakým způsobem SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle 140 00 Praha 4, IČO: 24207519, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188674 („Správce“), zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb vaše osobní údaje („Osobní údaje“).

Správce přistupuje k ochraně osobních údajů fyzických osob dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“) a dalších souvisejících právních předpisů (,,Nařízení”) jako k jedné ze svých priorit, ačkoliv získávání osobních údajů ani jejich zpracování není hlavním cílem a předmětem činnosti Správce. Správce zavedl, dodržuje a pravidelně aktualizuje opatření, která mají za cíl zajistit maximální ochranu jím zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů. Součástí těchto opatření jsou i tyto informace a zásady zpracování osobních údajů, které shrnují základní informace o tom, jaké osobní údaje Správce v rámci své činnosti zpracovává, pro jaké časové období, za jakým účelem a z jakého důvodu pro zpracování dle Nařízení.

Zásady zpracování osobních údajů vyplývají z čl. 5 Nařízení.

Správce je součástí SoftwareONE AG, přičemž mu byl pro účely ochrany a zpracování osobních údajů jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO), jehož kontakt je:

Peter Suhren, e-mailová adresa: data-protection.eu@softwareone.com

Pro komunikaci s DPO prosím využívejte anglický či německý jazyk, v případě, že si přejete komunikovat v češtině nebo slovenštině, zašlete své dotazy/žádosti na info.cz@softwareone.com a my o vaší žádosti budeme informovat DPO za vás a následně vám sdělíme odpověď DPO.

Níže se vám pokusíme zodpovědět veškeré informace o ochraně osobních údajů, v případě, že v těchto otázkách a odpovědí nenaleznete to, co potřebujete vědět o zpracování svých osobních údajů, postupujte dle bodu F).


A. Jaké osobní údaje zpracováváme? Jaký je zdroj těchto osobních údajů?


Správce zpracovává a shromažďuje osobní údaje vztahující se k fyzické osobě a to zejména:

 • jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pozici ve společnosti, IČO (v případě podnikání)

Všeobecné informace:

Osobní údaje, které jsou vyjmenovány výše, získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte na naší webové stránce, v kontaktních formulářích, při komunikaci, případně při vytváření závazkového právního vztahu, prostřednictvím různých kanálů např. poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta, webináře) či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.

Facebook:

V případě, že využijete pro registraci sociální síť Facebook, získáme tím také přístup k osobním údajům, které uvádíte ve vaší části veřejného profilu - např. datum narození, aktuální místo pobytu a e-mailová adresa, obrázek případně profilová fotografie, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle vašeho konkrétního nastavení.

Ve stejném maximálním rozsahu získáváme informace/osobní údaje o vás z linkedinového profilu, níže přikládáme odkaz na GDPR politiky sociálních sítí Facebook a LinkedIn.

Facebook
LinkedIn

Cookies:

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme ukládat informace ve vašem počítači ve formě cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou přeneseny z internetového serveru do vašeho prohlížeče a uloženy na pevném disku. Zde je uložena pouze adresa internetového protokolu - žádná osobní data. Tyto informace, které jsou uloženy v cookies, vás umožní automaticky rozpoznat při příští návštěvě našich webových stránek, což usnadní vaše použití.

Samozřejmě můžete také navštívit naše webové stránky bez přijetí cookies. Pokud nechcete, aby byl váš počítač rozpoznán při příští návštěvě, můžete také odmítnout používání souborů cookie změnou nastavení v prohlížeči tak, aby "cookies" odmítaly. Příslušný postup naleznete v návodu k obsluze vašeho prohlížeče. Pokud odmítnete používání cookies, může dojít k omezení používání některých oblastí našich webových stránek.

Google:

Informace o nástrojích společnosti Google způsobu zpracování osobních údajů najdete v samostatném dokumentu zde

myFonts:

Design naší webové stránky obsahuje, kromě jiných komponentů, fonty poskytované společností MyFonts Inc., se sídlem na 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (dále jen „MyFonts“). V důsledku této integrace se při návštěvě našich webových stránek nečítávají data ze serveru MyFonts, což znamená, že tento server a společnost MyFonts mají přinejmenším informaci o vaší IP adrese. Bez vaší IP adresy by server MyFonts nemohl odesílat soubory fontů do vašeho webového prohlížeče, tj. pro zobrazení tohoto typu písma je potřebná vaše IP adresa.

MyFonts je zpravidla také informován o tom, že jste písmo načetli na našich webových stránkách a jejich server obdrží technické informace o vašem webovém prohlížeči, tak, jak je obvykle automaticky odesílá téměř každý webový prohlížeč. Některé prohlížeče umožňují omezení nebo úpravu dat přenášených na server, záleží však na vydavateli prohlížeče, zda je to možné.

I když poskytovatel, tj. MyFonts, vyžaduje odesílání těchto dat, zejména IP adresy, pouze pro doručování načteného obsahu, nemáme žádnou vědomost o tom, a je to také mimo naši kontrolu, do jaké míry MyFont tyto informace používá ke statistické analýze nebo k jejich uložení. Naše webové stránky obsahují také čítač návštěvníků poskytnutý společností MyFonts, který zaznamenává počet návštěvníků na našich webových stránkách. Povinnost používat tento čítač návštěvníků vyplývá z našeho používání písem.

Pokud nesouhlasíte s integrací těchto písem, můžete je zakázat kliknutím na Opt-out. V takovém případě se obsah stránky nemusí zobrazovat správně.

Marketo:

Tato webová stránka využívá Marketo, webovou analýzu a marketingovou službu společnosti Marketo EMEA Ltd. se sídlem v irském Dublinu (dále jen „Marketo“). Informace o používání této stránky uživatelem, které generuje soubor cookie, se obvykle odesílají na server Marketo v Irsku, kde se také ukládají. Marketo tyto informace používá k analýze návštěvnosti stránek v našem zastoupení, za účelem zpracování zpráv o aktivitě na webové stránce a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s touto webovou stránkou a internetem. Kromě toho používáme služby Marketo k ukládání informací, které jste zadali do formulářů dostupných na naší webové stránce, do souboru cookie. Další informace o ochraně dat v Marketo naleznete na adrese https://documents.marketo.com/legal/privacy/.

Ukládání cookies můžete zakázat úpravou nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme, že pokud tak učiníte, může být omezena funkčnost této webové stránky. Kromě toho můžete také zabránit shromažďování dat o vašem používání této webové stránky, které generuje soubor cookie a zpracování těchto údajů společností Marketo a to uložením souboru cookie s funkcí Opt-out. Pokud chcete zabránit vytvoření pseudonymního profilu uživatele, klikněte na tlačítko „Opt-out“*. Pokud jste tuto možnost již využili, tlačítko zobrazí slova „opt-in“ a jeho kliknutím můžete svůj zákaz zrušit.

* Pokud jste tento soubor cookie nebo všechny soubory cookie smazali, budou také smazány informace, na které jste uplatnili své práva.

Newslettery a e-maily:

Při zpracování osobních údajů pro účely popsané v tomto dokumentu se mimo jiné spoléháme na náš oprávněný zájem na zachování a řízení obchodního vztahu a komunikaci s vámi. Osobní údaje používáme při řízení našeho vztahu s vámi a pro účely komunikace, včetně zasílání informačních bulletinů a e-mailů, pozvánek na akce a vedení seznamu kontaktů.

Zpravodaje neboli newsletter vám budeme posílat e-mailem, jen pokud nám výslovně potvrdíte, že si přejete aktivovat tuto službu. Pošleme vám e-mail s upozorněním a požádáme vás, abyste potvrdili, že chcete dostávat náš zpravodaj kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu. Pokud se zaregistrujete pro zasílání zpravodaje, uložíme vaši IP adresu a datum registrace. Tyto informace jsou uloženy jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije váš e-mailový účet k registraci pro tento newsletter bez vašeho vědomí nebo souhlasu. Pokud se později rozhodnete, že od nás už nechcete dostávat žádné další materiály, můžete službu odvolat, aniž by vám vznikly jiné poplatky než základní poplatky za přenos.


B. Proč je zpracováváme? Za jakým účelem a důvodem?


Některé účely a důvody jsme již uvedli výše, nicméně, potřebujeme znát pouze takové osobní údaje, které nám pomohou vám poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích (semináře, konference) v souladu s vašimi potřebami a preferencemi případě jsou zapotřebí pro uzavření a následné plnění závazko-právního vztahu.

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je zejména:

 • zákonná povinnost
 • oprávněný zájem
 • souhlas
 • smlouva

C. Jak s osobními údaji nakládáme?


Zpracování Osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému. Osobní údaje budou uchovávány v elektronických databázích, ve kterých budou zpracovávány pro výše uvedené účely.


D. Komu je zpřístupňujeme? Kdo jsou naši zpracovatelé? Předáváme vaše osobní údaje?


K vašim osobním údajům má přístup společnost SoftwareONE AG, společnost se sídlem Mühlebachstrasse 3, 6371 Stans, Švýcarská konfederace, zapsaná v rejstříku kantonu Nidwalden, číslo zápisu CHE-107.401.257, jež je zakladatelskou společností, pod kterou spadá i Správce.

Vaše osobní údaje mohou zpracovávat přepravní společnosti v případě, že vám něco zasíláme.


E. Jaká máte práva?


Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a může požádat Správce o informace:

 • zda zpracovává jeho osobní údaje,
 • účelech zpracování,
 • týkající se kategorií dotčených osobních údajů,
 • plánované době zpracování,
 • týkající se existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz jeho osobních údajů,
 • omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
 • zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • týkajících se skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Správce na základě žádosti subjektu údajů mu poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Bude-li subjekt údajů žádat opakovaně o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nebo žádost subjektu údajů bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, je Správce oprávněn žádost odmítnout.

Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Správce zpracovává.

Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů může kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů. Správce smaže bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje subjektu údajů, pokud vyhodnotí, že žádost subjektů údajů je oprávněná a Správce nemusí dané osobní údaje zpracovávat z jiné právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených bodů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle výše uvedených bodů, je Správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Každý subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Každý subjekt údajů má rovněž právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci, ale toto právo lze uplatnit pouze ve stanovených případech, a to pokud je zpracování osobních údajů prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na:

 • souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 Nařízení nebo v případě citlivých údajů na souhlasu uděleném v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, nebo
 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. k) Nařízení.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Správcem. Neprokáže-li se, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Správce ukončí zpracovávání dotčených osobních údajů na základě námitky bez zbytečného odkladu.

Každý Subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů u dozorového orgánu, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky www.uoou.cz.


F. Kontakty a žádost subjektů údajů


Subjekt údajů může uplatnit svá práva plynoucí z Nařízení na kontaktní adrese Správce, kterou je:

SoftwareONE Czech Republic s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 405 297

Veškeré žádosti vztahující se ke zpracování osobních údajů musí být zasílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu info.cz@softwareone.com, kdy v předmětu emailu musí být uvedena zkratka „GDPR“ nebo v listinné podobě na kontaktní adresu.

Případně se můžete obrátit na jmenovaného DPO, jehož kontakt je uveden výše.

V žádosti subjektů údajů musí být specifikováno, čeho se týká a jakého práva chce subjekt údajů využít.

Správce může sdělit informace o osobních údajích subjektu údajů jen tomu subjektu údajů, ke kterému se dotyčné osobní údaje vztahují. V případě, že má Správce pochybnosti o totožnosti osoby, která žádá o informace, může postupovat dle článku 12 odst. 6 Nařízení, tj. může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů (který podává žádost).


G. Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů


Udržujeme technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu údajů.

Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, budou před přenosem šifrována. To znamená, že vaše data nemohou být zneužita třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření budou neustále zlepšována a naše zásady ochrany osobních údajů budou průběžně revidovány. Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi našich zásad ochrany osobních údajů. V případě, že dojde k podstatným změnám v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, oznámíme je na naší webové stránce.