Cloud Assessment

Analýza vhodnosti
a efektivity přenesení vybraných procesů
a programů do cloudového prostředí

Přeneste část vašeho IT provozu do cloudového prostředí bez rizika

Přenos části vašeho IT provozu do cloudového prostředí s sebou nese mnoho viditelných i skrytých rizik.

Služba Cloud Assesment vám umožní podívat se na vaši existující infrastrukturu optikou vhodnosti různých typů workloadů pro různé typy cloudových prostředí.

Výstupem této analýzy je doporučení nejvhodnějšího typu cloudového modelu pro každý posuzovaný typ workloadu, včetně představení benefitů a identifikace možných rizik přesunu.

  • Máte představu o množství aplikací, které je možné provozovat bezpečněji a za nižších nákladů v cloudovém prostředí?
  • Víte, jak takové workloady rozpoznat a určit míru rizika spojeného s možným přechodem do cloudu?
  • Víte, který z dostupných cloudových poskytovatelů nabízí nejvhodnější model pro váš způsob fungování?

Využijte naší analýzy vhodnosti a efektivity přenesení vybraných procesu a programů do cloudu.

Identification Icon

Identifikace nejvhodnějšího cloudového prostředí pro daný typ workloadu

Benefit Icon

Představení benefitů a rizik spojených s přechodem do daného typu cloudu

Cost Effciency Icon

Přehled ekonomicky     ne/vhodných typů operací    v daném cloudovém prostředí

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás