Konzultační služby

Business Productivity Advisory

Business Productivity Advisory

Služba Business Productivity Advisory identifikuje klíčové potřeby vašich zaměstnanců a firmy v oblasti využívání moderních IT technologií, zefektivní každodenní pracovní postupy a zlepší vaši komunikaci a spolupráci.

více

Datacenter Migration

Služba Datacenter Migration podpoří proces migrace části vašeho workloadu či infrastruktury v rámci jednoho či více datových center.

více
easy365

easy365

Služba Easy365 se zaměřuje na kontinuální podporu uživatelů a správců i adopci nových scénářů využívajících Microsoft Office 365 ve vaší organizaci.

více
easy adoption

Easy365 Adoption

Služba Easy365 Adoption se zaměřuje na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Microsoft Office 365 a podporu uživatelů a správců ve vaší organizaci.

více
multivendor helpdesk

Rozvoj a podpora – MultiVendor Helpdesk

Služba MultiVendor Helpdesk poskytuje 24x7 dostupnou podporu a ochranu vašich IT operací napříč prodejci.

více
security and compliance

Security & Compliance Advisory

Služba Security & Compliance Advisory se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti v prostředí Microsoft 365 a identifikování vhodných scénářů použití bezpečnostních nástrojů ve vaší organizaci.

více