<div style="display:inline;"><img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/975216129/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0"/></div>

Etický kodex


Etický kodex zaměstnanců a členy představenstva SoftwareONE, jakož i etický kodex obchodních partnerů SoftwareONE slouží jako vodítko pro jednání našich zaměstnanců a našich partnerů, včetně zákazníků, poskytovatelů softwarových licencí, partnerů VARassist, subdodavatelů a dodavatelů.

Kodexy popisují naše hodnoty a pomáhají našim pracovníkům dělat správné věci a dodržovat pravidla všude tam, kde po celém světě působíme. Kodexy také nastavují očekávání, která máme o našich partnerech, u kterých vyžadujeme dodržování stejných norem etického chování a bezúhonnosti, jako očekáváme sami u sebe.

Na této stránce používáme analytické nástroje. V souladu s platnými právními předpisy proto žádáme o souhlas s ukládáním analytických údajů. Tyto údaje používáme pro měření návštěvnosti a sledování statistik. Veškeré možné užití údajů, které na této stránce sbíráme, můžete najít v úplném znění podmínek.