Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců a členy představenstva SoftwareONE, jakož i etický kodex obchodních partnerů SoftwareONE slouží jako vodítko pro jednání našich zaměstnanců a našich partnerů, včetně zákazníků, poskytovatelů softwarových licencí, partnerů VARassist, subdodavatelů a dodavatelů. Kodexy popisují naše hodnoty a pomáhají našim pracovníkům dělat správné věci a dodržovat pravidla všude tam, kde po celém světě působíme. Kodexy také nastavují očekávání, která máme o našich partnerech, u kterých vyžadujeme dodržování stejných norem etického chování a bezúhonnosti, jako očekáváme sami u sebe.

Ke stažení

Zaměstnanci a členové představenstva

Partneři

Kontakt: compliance.global@softwareone.com

Na této stránce používáme analytické nástroje.

V souladu s platnými právními předpisy proto žádáme o souhlas s ukládáním analytických údajů. Tyto údaje používáme pro měření návštěvnosti a sledování statistic. Veškeré možné užití údajů, které na této stránce sbíráme, můžete najít v úplném znění podmínek.