Businessmen discussing cloud financial management tables and charts

Finanční řízení cloudu – FinOps

Získejte přehled a mějte kontrolu nad svými výdaji za cloudové služby

Získejte přehled a mějte kontrolu nad svými výdaji za cloudové služby

FinOps neboli finanční řízení cloudu se zabývá finanční stránkou provozovaného prostředí ve veřejném cloudu. Cílem je zvyšovat schopnost organizace porozumět nákladům na cloud a maximálně využít své investice. Nejde ovšem pouze o optimalizaci nákladů, ale také o určení zodpovědnosti a budování trvalé praxe v celé organizaci. FinOps tedy posiluje spolupráci mezi IT, technickým oddělením, financemi, nákupem a obchodem.

Ve společnosti SoftwareONE vám náš tým odborníků v kombinaci s naší vlastní platformou PyraCloud poskytne transparentnost
a jasnou kontrolu nad výdaji za cloudové služby.

FINOPS LZE SHRNOUT NÁSLEDOVNĚ:

Planning Icon

Finanční provozní model pro cloud

Prosazení optimalizace nákladů na cloud

Umožnění rozhodování na základě dat

Zavedení podnikové kultury pro finanční a provozní kontrolu

Connection Icon

Způsob zavedení odpovědnosti za výdaje na cloud

Urychlené plnění požadavků zákazníků a trhu

Proč zvážit využití FinOps?

Klíčové otázky ke zvážení:

➢ Jaké náklady na cloud máme v současné době v celé organizaci?

➢ Kdo je za tyto náklady zodpovědný?

➢ Jaké budou naše budoucí náklady?

➢ Jaké potenciální příležitosti k úsporám můžeme využít?

➢Využíváme cloud efektivně k vytváření přidané hodnoty?

S čím vám FinOps pomůže?

VÝZVY PRO ZÁKAZNÍKY

Neustálé změny v cloudu

Získávání a udržování znalostí a zkušeností s různými technikami optimalizace výdajů na cloud.

Realizace úspor Identifikace vhodných kandidátů, implementace úspor a měření úrovně kontroly či snížení nákladů, dosažení KPI.

Předcházení nástrahám Porozumění technickým a licenčním důsledkům každé optimalizační strategie.

Přehled o nákladech na cloud Zjištění, odkud pocházejí aktuální náklady na cloud, a ujištění se, že neplatíte příliš mnoho.

Snižování provozních rizik Pokračování v modernizaci IT s kontrolou nákladů na cloud

Využijte finanční řízení cloudu naplno

Jak FinOps funguje

Životní cyklus FinOps se skládá ze tří fází, které se neustále cyklicky opakují. SoftwareONE je tu pro vás v rámci všech.

Informovanost

Poskytuje přehled o alokování nákladů a sdílené odpovědnosti.

Optimalizace

Umožňuje týmům identifikovat a měřit optimalizace efektivity.

Provoz

Rámec pro dosažení cílů IT, financí a obchodu.

PyraCloud Values Inform - Optimize - Operate

Důvěřujte odborníkům: SoftwareONE je držitelem certifikace FinOps

Zjednodušujeme finanční řízení cloudu.

Jako certifikovaný poskytovatel služeb FinOps (FCSP) a prostřednictví certifikované FinOps (FCP) platformy PyraCloud vám pomůžeme získat zpět kontrolu nad výdaji na cloud a poskytneme vám návod, jak optimalizovat vaše investice do cloudu.

FinOps Certified Platform Logo
PyraCloud Logo
FinOps Certified Service Provider Logo

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás