Lidé a procesy: Jak získat hodnotu ze SAM

Lidé a procesy

Jak získat hodnotu ze SAM

Lidé a procesy: Jak získat hodnotu ze SAM

Na mnoho z nás připadne role při správě softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) bez předchozí přípravy nebo upozornění. I když víme, co dělat, netušíme, jak máme dosáhnout zamýšlených cílů s našimi omezenými zdroji (rozpočet, lidé, nástroje atd.) při spuštění nového nebo vylepšení již zavedeného SAM programu. Klíčem k úspěchu je proto rychlé odhalení hodnoty vašeho SAM programu.

Rozhodující události

Pro úspěch SAM programu je kriticky důležitá podpora výkonného vedení. Jestliže dostanete zelenou k vytvoření SAM programu, vedla k tomuto rozhodnutí pravděpodobně nějaká zásadní událost. Takovými rozhodujícími událostmi mohou být:

  • Změny v organizaci nebo vedení
  • Audit nebo předpokládané riziko auditu
  • Iniciativy k dosažení udržitelných úspor nebo vyhnutí se nákladům
  • Digitální transformace, jako například nasazení Electronic Medical Records (EMR) či internetu věcí (IoT)
  • Iniciativy spojené s bezpečnostní (např. General Data Protection Regulation – GDPR)
  • Fúze, akvizice nebo odprodej části firmy
  • Vyčerpání investice do nástroje – pořízení SAM nástroje, ale bez dosažení očekávané návratnosti (ROI)

Takže kde začnete? Když začnete s přesným posouzením vyspělosti každé oblasti procesů v rámci životního cyklu softwaru, je možné zjistit mezery v těchto procesech a navrhnout strategický plán, jak se postupně vyrovnat s celou problematikou SAM. Nicméně, většina organizací se nachází v reaktivním módu. Financování SAM iniciativ je zamýšleno jako reakce na audity, obavy o bezpečnost nebo aktivity při fúzích a akvizicích.

Obrázek 1 je snímek z připravovaného nástroje na posouzení vyspělosti SAM, vytvořeného společností SoftwareONE na základě škály charakteristik jako chaotické, reaktivní, proaktivní, nebo služba přinášející hodnotu. Výsledky, založené na hodnotícím modelu společnosti Gartner, pocházejí z proprietárního nástroje SoftwareONE na posouzení vyspělosti SAM, který bude brzy uveden na trh.

Hodnocení upozorňuje na silné nebo slabé stránky SAM programu vaší firmy. Tento vizuální přehled umožňuje organizaci rychle identifikovat mezery, které je třeba ošetřit, aby mohl být SAM program označen jako vyspělý.

Nástroj na SAM je prvním krokem

Přestože nejde o jediný a konečný předpoklad úspěšného SAM programu, je SAM nástroj nezbytný pro zajištění, že budete mít k dispozici správné komponenty. Nicméně, jakmile je vybrán nástroj, následují další kroky, které je třeba okamžitě podniknout a které budou dále přinášet hodnotu. Ty zahrnují implementaci, vyčištění dat a samozřejmě také nepřetržité monitorování a řízení tohoto nástroje. O klíčových krocích, které je třeba provést po výběru SAM nástroje, si můžete přečíst více na našem blogu.

Zjištění inventáře

Dále určete hlavních deset až dvacet vydavatelů softwaru, kteří jsou strategicky důležití pro vaše podnikání a představují většinu vašich výdajů na software. Precizně řešte dodržování licenčních podmínek a optimalizaci těchto hlavních vydavatelů.

Proč cloudové SaaS služby přinášejí SAM do popředí

V dubnu 2018 agentura Gartner uvedla, že SaaS je stále největším segmentem celého trhu cloudových služeb (včetně BPaaS, IaaS a PaaS) a že do konce roku 2018 očekává nárůst obratu na 73,6 miliardy dolarů. Do roku 2021 má jít dokonce o 45 procent obratu z veškerého aplikačního softwaru. Podle studie Cisco Global Cloud Index pro léta 2013 až 2018 má být do konce tohoto roku dodáno 59 % všech cloudových úloh právě v podobě SaaS.

Magický kvadrant společnosti Gartner pro správu softwarového majetku ukazuje rostoucí míru důležitosti SAM ve všech organizacích, v době, kdy stále výrazněji pokračuje proces digitalizace našich dat a služeb. Dříve jsme věděli, kolik máme serverů, kolik licencí jsme nakoupili a s kolika dodavateli každý rok jednáme.

Se zvyšující se mírou nasazení služeb typu Software as a Service (SaaS) a cloudu obecně se toto černobílé prostředí posouvá k takovému, které bychom při nejlepší vůli nazvali šedým. I bez SaaS je SAM komplikovaným úkolem, který rozhodně potřebuje podporu správného nástroje, ale zároveň těží ze správného plánu a odborných znalostí lidí. SaaS, a případně také nepřátelský software, který to umožňuje, činí celou věc ještě „zajímavější“.

Vytvořit, nebo koupit?

SAM navíc vyžaduje čas. Spoustu času, který většina organizací nemá. Chtěli bychom si myslet, že se SAM stane a zůstane hlavní prioritou všech našich organizací, aby byl zajištěn přehled o veškerém softwarovém majetku, snížily se náklady u různých dodavatelů softwaru a eliminovala se bezpečnostní rizika tím, že budete vědět, z čeho je vaše IT prostředí tvořeno.

Nicméně, IT oddělení jsou často outsourcovaná, nebo přetížená úkoly a složitost SAM vede k tomu, že odsouváno na konec seznamu priorit, zatímco se všichni snažíme zajistit fungování e-mailů a chod celého IT. To ale často znamená, že organizace čelí potřebě vytvořit plán SAM teprve poté, co jsou konfrontovány s auditem nebo nějakým bezpečnostním rizikem. Společnost je tím ale zranitelná a nejistá, pokud jde o další kroky nebo dlouhodobé plánování. SAM navíc nelze jen nastavit a pak na něj zapomenout. Je třeba jej nepřetržitě monitorovat a kontrolovat.

Shrnutí

 

Ať už spustí vaši potřebu nasazení SAM cokoli a bez ohledu na to, zdali je vaše prostředí tvořeno převážně on-premise softwarem nebo cloudem, případě hybridní infrastrukturou, potřebujete vědět, jak pokračovat dál. Jakmile vytvoříte váš strategický plán, je třeba v dalším kroku určit, které z vašich současných zdrojů vám mohou na této cestě pomoci a jaké nové zdroje budete muset pořídit, abyste byli úspěšní – jak na začátku vaší cesty, tak i při dalším nepřetržitém postupu. Každá společnost potřebuje správný SAM nástroj, který bude pracovat společně s lidmi a procesy. Tak se v tomto článku soustřeďme na lidi. Můžete se rozhodnout vaše SAM potřeby outsourcovat, vytvořit si vlastní tým s podporou SAM nástroje nebo využít kombinaci obojího s pomocí řízených služeb. Tento hybridní přístup (podobně jako u vašeho softwarového majetku) je pravděpodobně nejlepším rozhodnutím, protože vašemu IT oddělení umožňuje udržet si kontrolu nad postupem SAM, zatímco vám uvolní klíčové zdroje pro práci na strategičtějších úkolech ve vaší společnosti.

SOFTWARE LIFECYCLE MANAGEMENT

Řiďte efektivně životní cyklus vašeho softwarového portfolia

Prozkoumejte naše portfolio služeb

Vložit komentář k článku

Přidejte komentář, abychom věděli, co si o tomto tématu myslíte.

Přidat komentář

Autor

Leoš Procházka

Leoš Procházka

SLM Team Leader, SoftwareONE Czech Republic

Související články

CSP PLÁNY O365 A M365: Nakupte ještě za únorové ceny! | SoftwareONE Blog

CSP PLÁNY O365 A M365: Nakupte ještě za únorové ceny!

Zmeškali jste v rámci CSP nákup O365 a M365 plánů před 1. březnem, který přinesl jejich zdražení? Díky „grace period“ Microsoftu můžete využívat nižší únorové ceny dalších 14 dní!

na-sprave-zivotniho-cyklu-softwaru-zalezi

SOFWARE LIFECYCLE MANAGEMENT: Na správě životního cyklu softwaru záleží!

Oblast Software Lifecycle Managementu se neustále vyvíjí. A my máme pádné důvody, proč je třeba této oblasti stále věnovat pozornost!

Cloud Solution Provider

Cloud Solution Provider v roce 2022

Společnost Microsoft chystá změny, které se vás týkají… A my chceme, abyste byli v obraze! Připravili jsme proto pro vás přehled toho nejdůležitějšího.