5 pozic, které je nezbytné obsadit v teamu pro SAM

5 pozic, které je nezbytné obsadit v teamu pro SAM

5 pozic, které je nezbytné obsadit v teamu pro SAM

Nejspíše každému, kdo myslí implementaci jakéhokoliv řešení pro správu softwarových assetů vážně, musí být jasné, že je nezbytná spolupráce mezi IT a oddělením nákupu. Často se ale zapomíná na další funkce, které by neměly v týmu, který má SAM na starosti, chybět.

Vedoucí softwarového asset managementu

V celém procesu SAM jsou členové týmu se specifickými znalostmi. Ti přispívají důležitými daty a poznatky dle své odbornosti. Jako u všech projektů je zde proto třeba mít osobu, která bude celkovou snahu koordinovat. Úkolem „šéfa SAM“ je tedy koordinovat úsilí členů v celé společnosti a shromažďovat a analyzovat informace, které generují. Vedoucí SAM rovněž pomáhá členům týmu vytvářet a udržovat vztahy se zúčastněnými stranami, které budou potřebovat k pravidelnému získávání nezbytných údajů. Často je potom je šéf SAM součástí IT a odpovídá přímo CIO, nebo člověku na obdobné pozici.

IT administrátor

Z pohledu SAM je z povinností IT správce nejdůležitější zejména to, že IT řídí a poskytuje uživatelskou podporu pro určitý software. Například jeden administrátor může spravovat portály, zatímco jiný spravuje databáze. Díky tomu mohou, nebo by spíše měli, v rámci týmu SAM administrátoři IT průběžně poskytovat šéfovi SAM údaje o tom, jak se používá konkrétní aplikace a kolik zaměstnanců ji používá. Z pravidla tak dostane vedoucí celého procesu včasné informace o tom, zda je v organizaci správný počet licencí pro každý software.

Správce nástrojů SAM

Některé společnosti v rámci svých procesů SAM implementují softwarové balíčky, které automatizují řadu administrativních aspektů správy licencí dodavatelů. Takovým nástrojem je na příklad služba SAMSimple od SoftwareONE. Bohužel málo administrátorů IT plně rozumí potřebě podobných aplikací a často se tak řadí k dlouhému seznamu priorit IT. Výsledkem tak často bývá to, že mnoho organizací si nikdy neuvědomuje potenciál správné implementace celého SAM. Zvláštní správce nástrojů SAM se tak může ujistit, že celý proces řízení softwarových assetů nebude zbytečný.

Licenční expert

Expert, který rozumí licencím by měl být schopen porozumět a číst smlouvy a pracovat v on-line systémech, které dodavatelé softwaru poskytují pro zákaznickou podporu. Povinnosti této role mohou být skličující, protože dodavatelé softwaru jsou každý jiný a postupy jsou tedy často naprosto odlišné. I z tohoto důvodu je důležité, aby licenční odborník úzce spolupracoval s právním oddělením, zvláště když jsou vyhodnocovány navrhované smlouvy, a hlavně se mají nějaké licence obnovovat.

Správce financí

Administrátor finančního týmu společnosti pro potřeby SAM přezkoumává výdaje na licenční poplatek. Ideálně se tak děje kontinuálně, nicméně minimum by mělo být dvakrát ročně. Správce financí obvykle pracuje ve finančním oddělení společnosti, ale je to někdo, kdo je IT gramotný a má zkušenosti s prací na různých technologických projektech. Zamezí se tak situaci, že by byl software vyhodnocován pouze z pohledu čísel, ale bez zohlednění užitku.

Shrnutí

Bylo by naivní si myslet, že všichni výše zmínění zaměstnanci by se dali najít v každé firmě. Tím méně je pravděpodobné, že by se mohli zaměstnanci věnovat SAM aktivitám na full-time. Na štěstí služby jako je SAMSimple poskytují takové výstupy, které mohou do určité míry suplovat některé z těchto pozic. I tak je ale i přes to nezbytné, aby tyto pozice v SAM teamu byly zastoupené, to je pochopitelně možné i z vnějších zdrojů, třeba i v rámci celkové služby softwarového auditu na příklad od SoftwareONE.

SOFTWARE LIFECYCLE MANAGEMENT

Řiďte efektivně životní cyklus

vašeho softwarového portfolia

Prozkoumejte naše portfolio služeb

Vložit komentář k článku

Přidejte komentář, abychom věděli, co si o tomto tématu myslíte.

Přidat komentář

Autor

Leoš Procházka

Leoš Procházka

SLM Team Leader, SoftwareONE Czech Republic

Související články

CSP PLÁNY O365 A M365: Nakupte ještě za únorové ceny! | SoftwareONE Blog

CSP PLÁNY O365 A M365: Nakupte ještě za únorové ceny!

Zmeškali jste v rámci CSP nákup O365 a M365 plánů před 1. březnem, který přinesl jejich zdražení? Díky „grace period“ Microsoftu můžete využívat nižší únorové ceny dalších 14 dní!

na-sprave-zivotniho-cyklu-softwaru-zalezi

SOFWARE LIFECYCLE MANAGEMENT: Na správě životního cyklu softwaru záleží!

Oblast Software Lifecycle Managementu se neustále vyvíjí. A my máme pádné důvody, proč je třeba této oblasti stále věnovat pozornost!

Cloud Solution Provider

Cloud Solution Provider v roce 2022

Společnost Microsoft chystá změny, které se vás týkají… A my chceme, abyste byli v obraze! Připravili jsme proto pro vás přehled toho nejdůležitějšího.