Služby pro data a jejich analýzu

Jste jen krůček od kompletního přehledu

application-services-getty-1213747772-hero

Služby pro data a jejich analýzu

Investice do analýzy dat se každému týmu vyplatí. Díky analytice mohou manažeři podrobně sledovat přínosy jednotlivých oddělení. Marketéři mohou prozkoumat každý krok zákazníkovy cesty a vylepšit tak jeho zážitek. Servisní a výrobní týmy mohou upravovat náklady a měnit formu dodávek pro vyšší efektivitu. Vaším úkolem je zaměřit se na tato demokratizovaná data prostřednictvím bezpečného a snadno dostupného jediného zdroje pravdy, který bude připraven sloužit jedinečným potřebám každé zainteresované strany.

Služby SoftwareOne pro data a jejich analýzu odhalí potenciál vašich dat. Naši odborníci vytvoří předpisům odpovídající, samoobslužné datové jezero s postupy pro ukládání a správu dat, přidají vhodné sémantické modely a přizpůsobené reporty, které podpoří rychlé a jisté rozhodování.

Jediný projekt přinese trvalý přehled o celém podniku

Dva kroky k obrovskému skoku:

Poradenství. Zapojení SoftwareOne do analýzy dat začíná osobním workshopem, kde se shromáždí informace od zúčastněných stran v rámci podniku a jednotlivých oddělení. Následně navrhneme plán datové strategie a analytické datové sklady, abychom podpořili vytvoření centralizovaného zdroje pravdy, ze kterého může vaše firma generovat nové poznatky a odhalovat nové příležitosti k růstu. Náš analytický přístup využívá logické modely, založené na metodice Kimball Dimensional Modelling. Zvláštní pozornost věnujeme zavedení osvědčených postupů pro kvalitu dat, které zajistí, že budou vaše soubory dat čisté a přesné.

Vytváření. Abychom zajistili prakticky neomezenou škálovatelnost, kapacitu a pružnost, navrhujeme a vytváříme procesy vstupu a transformace dat, sémantické modely, samoobslužné mechanismy pro analytiky, ovládací panely a reporty na moderních cloudových technologiích. Vaše analytická datová úložiště budou vytvořena v datovém jezeře s podporou technologie Hadoop a úložištích datového skladu u vámi zvoleného poskytovatele hyperškálovatelných cloudových služeb.

app-modernisation-data-analytics-certification-logos
illuminated-passage-unsplash-jxsligob-6a-cta-banner

Spojte se s našimi odborníky

Podělte se s námi o několik podrobností o problému, který vaše firma řeší, a my se vám ozveme.

Spojte se s našimi odborníky

Podělte se s námi o několik podrobností o problému, který vaše firma řeší, a my se vám ozveme.